O komisi

Komise Smart Region Jižní Čechy

Cílem komise Smart Region je rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském kraji. Snaží se o vytvoření strategického konsorcia klíčových partnerů, analýzu klíčových oblastí regionu pro rozvoj Smart City a vytvoření koncepčního a technologického, prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů, formovaných na základě společné strategie a v synergii všech zapojených členů clusteru a partnerů.

Stručný popis iniciativy

Zájem o problematiku Smart Cities vyvolává v poslední době řadu teoretických, často technických diskusí, ale doposud u nás nebylo dosaženo zásadních pokroků při reálné implementaci. Tato iniciativa se snaží vytvořit prostředí a připravovat pilotní projekty, které nastartují reálný přechod na nové modely rozvoje měst a akceleraci hospodářského a sociálního rozvoje regionu.

Transformace vedoucí ke konceptu chytrých měst nebude lineární. V mnoha případech probíhá způsobem pokus a omyl. Klíčové je proto vybudování prostoru k experimentování, a schopnost učit se z jednotlivých úspěchů a neúspěchů. Hlavní roli přitom musí hrát úzká spolupráce s technologickými a univerzitními partnery a podpora pilotních projektů.

Pilotní projekty jsou klíčovým předpokladem pro budoucí efektivní řešení otázek v oblastech energetiky, dopravy, budov a informačních a komunikačních technologií. Praktické zkušenosti z těchto projektů zásadně zvýší rychlost a účinnost následného zavádění chytrých technologií v celém regionu. Pilotní projekty prokáží schopnost technologických partnerů, přinášet funkční a udržitelná řešení, a pomohou eliminovat nejistoty spojené s nasazováním technologií Smart Cities. V neposlední řadě budou neocenitelnou příležitostí k testování finančních modelů a finanční proveditelnosti jednotlivých záměrů.

Na praktické úrovni budou pilotní projekty sloužit k:

 •     rozvoji technologických konceptů a inovativních služeb,
 •     experimentům a hledání nových modelů financování,
 •     identifikaci regulačních omezení,
 •     kontrole nových modelů rozvoje a řízení spolupráce,
 •     rozšíření počtu zapojených subjektů, včetně spotřebitelů,
 •     lepší standardizaci navržených řešení,
 •     identifikaci potřeb na školení a další vzdělávání.

Význam komise z pohledu Jihočeského kraje

Iniciativy Smart Cities jsou chytrým nástrojem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, zlepšení životního prostředí a možnost získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Nabízí příležitost technologického rozvoje kraje a orientaci na oblasti s vyšší přidanou hodnotou.

Vzájemná spolupráce na rozvoji technologií v oblasti Smart City může být klíčová pro vytvoření konceptu, který bude možné replikovat v dalších městech regionu a který bude možné koncepčně uchopit.

Význam činnosti komise

 • odlišení kraje a využití nově vznikajícího a perspektivního trhu pro rozvoj kraje,
 • upevnění udržitelnosti měst a zlepšení městských infrastruktur a služeb,
 • posílení spolupráce s vysokými školami, rozvoj inovace a R&D,
 • podpora technického vzdělávání,
 • možnost kofinancování pilotních projektů z EU zdrojů,
 • podpora podnikání a inovace SMB společností v regionu,
 • využití nově vzniklého trhu pro rozvoj krajských a městských aplikací,
 • socializace služeb kraje,
 • možnost dynamického rozvoje inovativních technologických produktů v regionu,
 • naplnění řady cílů a opatření krajské RIS3 strategie i rozvojové strategii kraje,
 • replikace pilotních projektů v ostatních městech dle krajských priorit,
 • rozvoj komunikaci s mezinárodními partnery,
 • podpora transferu know-how vzniklého při pilotních ověřeních na úroveň celého regionu,
 • ….